FAZANTENKAMP MAARSSEN

Over ons

De wijkcommissie fazantenkamp bestaat uit bewoners uit de wijk die zich inzetten voor de wijk. We zijn een brug tussen de bewoners en het gemeentelijk bestuur. We zetten ons in voor leefbaarheid en veiligheid in de wijk door een signaal functie naar de gemeente te zijn. Hiervoor hebben we korte communicatie lijnen met de gemeente zodat men adequaat kan handelen.


Jouw input is belangrijk!

De wijkcommissie bestaat uit vrijwilligers, ieder met zijn eigen portfolio. Er is echter altijd meer werk dan we kunnen verwerken.We kunnen jouw berichten of signalen goed gebruiken.

Wij roepen je dan ook met klem op om suggesties, frustraties of andere relevante waarnemingen met ons te delen.

 • Gemeenschap

  We zetten ons in voor het algemeen maatschappelijk belang in de wijk: een veilige, schone en aangename leefomgeving.

 • Samenwerking

  We zetten ons in voor een goede samenwerking met de gemeente.

 • Faciliterend

  Wij kunnen je helpen door je naar de juiste instanties door te verwijzen.

 • Informatievoorziening

  We zetten ons in om je te informeren over relevante ontwikkelingen binnen de wijk en de gemeente.

Informeren

Via deze website willen we de bewoners van de Fazantenkamp informeren over nieuws & ontwikkelingen in de wijk.

Verbinden

Door te delen kunnen we verbinden. We hopen via deze site wijkbowoners met elkaar te verbinden om zo samen bijvoorbeeld te hardlopen, of zich in te zetten voor de wijk.

Vertegenwoordigen

De wijkcommissie vertegenwoordigd de wijk en haar bewoner richting de gemeente en is voor de gemeente het eerste aanspreekpunt.

Wie doet wat

Maartje van Maanen van Leth

Maartje is sinds mei 2016 actief in de wijkcommissie van Fazantenkamp en per 2017 voorzitter van de wijkcommissie. Maartje richt zich op de interne organisatie, planning en communicatie. Overige dossiers: speeltuinen, verkeersveiligheid, whats-app buurtpreventie.

Maartje van Maanen van LethSecretaris
Fanny Jungbluth

Fanny is betrokken sinds maart 2016 en is een algemeen lid wat zich voor verschillende zaken inzet. Zoals het organiseren van periodieke evenementen zoals het paas event. Overige dossiers: aanspreekpunt Whats-App buurtpreventie Fazantenkamp, speeltuinen & verkeersveiligheid.

Fanny JungbluthAlgemeen lid
Claudia Hollak

Claudia is sinds mei 2017 betrokken en zet zich voor verschillende portefeuilles. Zo is Claudia betrokken bij groen, skeeler ronde, en bij het nieuwe “crea-groepje”.

Claudia HollakAlgemeen lidMedia Wiki
Arthur van Loo

Arthur is sinds februari 2016 betrokken en zit zich in voor een nieuwe communicatie plan. Onderdeel hiervan zijn een nieuwe website, facebook-pagina, twitter, papieren nieuwsbrief, e-mail nieuwsflits. Overige dossiers: speeltuinen & verkeersveiligheid.

Arthur van LooCommunicatie & PromotieSmulkids Blog | Zelf baby voeding maken
Anne van Ess

Anne is vanaf eind 2015 onderdeel van de wijkcommissie en is een algemeen lid en zet zich in voor zeer uiteenlopende zaken. Momenteel zijn dat de whatsApp buurtgroep en de speeltuin faciliteiten in de wijk.

Anne van EssAlgemeenFacebook
Cindy Mensink

Cindy is woont vanaf de zomer van 2016 in de Fazantenkamp, samen met haar vriend en twee katten. Cindy vervult verschillende ondersteunende taken.

Cindy Mensinkalgemeen lid