Informatie

De wijkcommissie Fazantenkamp bestaat uit vrijwilligers. Wij hebben als doel om de bewoners te helpen en ondersteunen door door een brug te zijn naar de bewoners. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met de gemeente om de signalen uit de wijk tijdig bij de gemeente kenbaar te maken. Wij zijn in ons werk dus mede afhankelijk van de bewoners en hun input. Daarom vragen we bewoners om contact met ons op te nemen als ze vragen of opmerkingen hebben over zaken als leefbaarheid, veiligheid en woonplezier.

Mail ons op fazantenkampmaarssen@gmail.com.

contact-Fazantenkamp

De Fazantenkamp heeft een scholenplein waar meerdere basisscholen en kinderdagverblijven zijn gevestigd. Zie de scholen pagina voor meer informatie.