Verkeersplan 2017

Uit de wijktafel van 2016 kwam duidelijk naar voren dat bewoners zich niet konden vinden in de huidige verkeerssituatie. De voornaamste punten:

  • Te hard rijden in de wijk

  • Verkeers conflict rond basis school

  • Gebrek aan parkeer plaatsen

In overleg met de gemeente heeft de wijkcommissie de volgende punten voorgesteld. Nagenoeg alle maatregelen zijn verkeersbesluiten en vereisen een gespecificeerd besluitvormingsproces. Dit zal enige tijd vergen.

WoonErf

Het belangrijkste voorstel is om een woonerf te realiseren in de Fazantenkamp. Daarbij is er een maximum snelheid van 15 kilometer per uur die gehandhaafd kan worden. Er zouden ongeveer 15 “woonerf borden” worden geplaatst bij de wegen aanlsuitend op de ring in de wijk.

Let op: Hier spelen kinderen

Verspreid over de wijk zullen verschillende “hier spelen kinderen” borden geplaatst. Er word speciaal gekeken naar locaties waar de woon- en verblijffunctie (speellocaties van kinderen) in conflict komen met het verkeer. Hier is gedeeltelijk al aan begonnen, op enkele critische locaties hangen nu al gele borden.

Punaise drempels

Er is lang nagedacht over snelheidsbeperkende maatregelen. Na verschillende opties te hebben overwogen weken we af van het idee “drempel”. Dit ondanks herhaaldelijk verzoek van bewoners uit de wijk. Drempels hebben volgens de verkeersspecialisten nadelige consequenties. Ook kleine, lage, rubberen matten hebben de revu gepasseerd. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op het plaatsen van punaises. Dit zijn cirkel vormige verhogingen met een zachte bolling. Hierdoor zullen omwonenden geen overlast ondervinden van de verkeersmaatregel. Automobilisten zullen echter wel voorzichtig de “punaise”  passeren.