Gemeente knapt Maarssenbroeks fietspad op

De gemeente gaat het fietspad dat loopt van de Maarssenbroekse wijk Reigerskamp naar Fazantenkamp repareren. Lees meer

Sociale Kaart | Stichtse Vecht | Fazantenkamp

Ken jij de Sociale Kaart?

Ken je de Sociale kaart? De Sociale kaart is een website met een database Lees meer

De nieuwe Fazantenkamp Nieuwsbrief is er weer

De Fazantenkamp nieuwsbrief is weer rondgebracht! Met als belangrijkste item de uitnodiging voor de wijktafel op woensdag 8 november.

Mochten we u nou per ongeluk hebben overgeslagen 🙈
Stuur ons dan een berichtje met uw huisnummer en dan brengen we er zo snel mogelijk een langs!

Lees meer

Praten over een veilige wijk en leefomgeving in Stichtse Vecht

De BuurTent in Fazantenkamp kon in de zak blijven, want het was woensdagavond droog. Op het veldje bij de skatebaan gingen buurtbewoners in gesprek met politie, brandweer, gebiedsregisseur, Lees meer

Onderhoud Wijkpark Fazantenkamp

De gemeente heeft na overleg met de wijkcommissie onderhoud gepleegd aan het wijkpark. Lees meer

Wijkcommissie en Gemeente inspecteren Wijkpark Fazantenkamp

Leden van de wijkcommmissie hebben gezamelijk met gemeente ambenaren een inspectie gedaan in het wijkpark. Lees meer

Paasviering Fazantenkamp

Vandaag een zeer geslaagde Paasviering gehad op de Fazantenkamp. Zo’n dertig kindjes hebben genoten van het springkussen, kleurplaten kleuren en het ‘eieren’ zoeken. De wijkcommissie Fazantenkamp wenst iedereen een fijn paasweekend!

Bedank goed voor wie u open doet

Informatiebijeenkomsten over Babbeltrucs

Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Lees meer

Renovatie Vechtbruggen

24 februari 2016 – De gemeente bereidt de renovatie voor van drie Vechtbruggen: de Van Leerbrug in Vreeland, de dorpsbrug in Loenen aan de Vecht en de Vechtbrug in Breukelen. Het werk start in oktober na het vaarseizoen. Voor het vaarseizoen, in maart en april, worden de drie bruggen schoongemaakt.

Om tegemoet te komen aan de wensen van omwonenden worden geen optische signalen op de afsluithekken van de Van Leerbrug en dorpsbrug aangebracht. De slagbomen in Breukelen zijn hiervan wel voorzien. Wel wordt aan weerszijden van deze twee bruggen een landverkeersein (rood licht) geplaatst. Bij de drie bruggen worden geen geluidssignalen bij het opengaan aangebracht. Mogelijk krijgen de bruggen wel optische en geluidssignalen in de toekomst, wanneer wettelijke veiligheidsvoorschriften dit vereisen.

De renovatie omvat onder andere het vernieuwen van de brugbesturing naar de laatste stand van de techniek, het repareren en conserveren van houten en metalen delen en het repareren van betonbeschadigingen. De Vechtbrug in Breukelen krijgt een nieuwe slijtlaag op het brugdek. Naar verwachting is het werk eind februari 2017 afgerond, mits de weersomstandigheden gunstig zijn.

De schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een mobiele hoogwerker. Dit gebeurt buiten de spitsuren. Om het verkeer zo min mogelijk te stremmen, zal de hoogwerker regelmatig plaatsmaken.

Bewonersonderzoek afvalscheiding en duurzaamheid

De inwoners konden via internet de enquête invullen of er werd op verzoek een enquêteformulier toegestuurd.

De enquête had betrekking op afvalscheiding en duurzaamheid, omdat deze onderwerpen in elkaars verlengde liggen. Inmiddels is het rapport van onderzoeksbureau I&O-research ontvangen. In totaal is de vragenlijst door 3.400 respondenten ingevuld. Dat is een respons van 13 procent wat niet of nauwelijks afwijkt ten opzichte van andere door I&O uitgevoerde onderzoeken. Met deze respons kunnen uitspraken worden gedaan op kernenniveau. De resultaten uit het onderzoek zullen gebruikt worden om nieuw beleid te maken of bestaand beleid op aan te passen. De wens om te meten vloeit voort uit het advies van de rekenkamercommissie inzake het afvalbeleid om de gemeenteraad te informeren over de voortgang. Een belangrijk document is de op te stellen afvalvisie/afvalstrategie, waarin nieuwe manieren van het inzamelen van afval aan bod zullen komen. De enquêteresultaten dragen bij aan de beeldvorming wat de inwoners weten, wat zij daarbij belangrijk vinden en hoe ver ze daarin willen gaan. Deze input is van groot belang om een beeld te krijgen van het draagvlak voor aanpassingen in de afvalinzameling.