De Vrienden van het Wijkpark Maarssenbroek zetten zich, met de gemeente, in voor het beheer, beleid en de toekomst van het wijkpark in Maarssenbroek. Het superspeelspoor is hier een belangrijk onderdeel van. Iedereen die wel eens door het wijkpark wandelt, weet dat het Superspeelspoor door achterstallig onderhoud en vernielingen wel wat liefde kan gebruiken. Helaas is er niet genoeg geld beschikbaar om alles te maken en bij te houden. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Vrienden van het Wijkpark willen graag weten wat de kinderen zelf willen.

Dus, vinden je kinderen, kleinkinderen het leuk in Wijkpark Maarssenbroek? En vinden ze het ontzettend jammer dat het Superspeelspoor buiten gebruik is? Print dan onderstaande foto en laat de kinderen het hartje of hartjes inkleuren waar hun voorkeur naar gaat. Stuur de foto terug naar vrienden@wijkparkmaarssenbroek.nl

Kijk voor meer informatie op wijkparkmaarssenbroek.nl of de facebookpagina.

Vrienden van het Wijkpark Superspeelspoor